درس هفتم : منزلگاه بعد

هدف کلي : آشنايي با جهان برزخ و توانايي تبيين رابطه ي آن با دنيا و آخرت اصطلاحات علمي درس :
برزخ
توفي
آثار ما تقدم
آثار ماتاخر  مرور بر مفاهيم :

1. به فرموده ي قرآن کريم پس از مرگ و قبل از قيامت ، انسان وارد عالم برزخ مي شود .
2. در دوره ي برزخ ، بدن مادي و دنيايي حيات خود را از دست مي دهد .
3. در دوره ي برزخ ، روح فعاليت آگاهانه دارد .
4. پيشوايان معصوم ما را درباره ي سرنوشت مومنان و کافران در برزخ ، راهنمايي کرده اند.
5. بهره اي از بهشت و جهنم آخرت نيز در دوره ي برزخ نصيب مومنان و کافران مي شود .
6. دردوره ي برزخ پرونده ي اعمال انسان ها باز است و آثار کارهايي که در دنيا انجام داده به او مي رسد .
   سوره ي مومنون ، آيه ي 99 و 100
سوره ي نساء ، آيه ي 97
سوره ي نحل ، آيه ي 32
سوره ي غافر ، آيه ي 45 و 46
سوره ي يس ، آيه ي 12

1. انسان ها در هنگام مرگ ، از آگاهي و توانايي اي برخوردار هستند که بتوانند با خداوند و ملائکه گفت و گو کنند و پاسخ شان را بشنوند .
انسان پس از مرگ ، وارد عالمي به نام عالم برزخ مي شود و تا قيامت در آن جا به سر مي برد .

2. برزخ در لغت به معناي فاصله و حايل ميان دو چيز است .

3. عالم برزخ عالمي است ميان زندگي دنيايي و حيات اخروي که آدميان پس از مرگ وارد آن مي شوند و تا قيامت در آن جا مي مانند .

4. ويژگي هاي عالم برزخ :
- روه هم چنان به فعاليت هاي آگاهانه خود پس از مرگ ادامه مي دهد .
- در اين عالم ، انسان با خداوند و فرشتگان گفتگو مي کند و پاسخ شان را مي شنود .
- بخشي از پاداش و جزاي مردم در عالم برزخ داده مي شود .
- ارتباط عالم برزخ با دنيا ، پس از مرگ نيز همچنان برقرار است .

5. پس از مرگ فعاليت هاي حياتي بدن متوقف مي شود ، اما فرشتگان روح انسان ها را « توفي » مي کنند ، يعني روح انسان را به طور تمام و کمال دريافت مي کنند .
بنابراين اگر چه بدن حيات خود را از دست مي دهد ، اما روح همچنان فعاليت آگاهانه ي خويش را ادامه مي دهد .

6. دريافت تمام و کمال چيزي را توفي مي گويند .

7. روح در عالم برزخ به فعاليت آگاهانه ي خويش ادامه مي دهد زيرا فرشتگان روح انسان توفي مي کنند ، يعني روح انسان را به طور تمام و کمال دريافت مي کنند .
8. از ويژگي هاي عالم برزخ :
- انسان با خداوند و فرشتگان گفتگو مي کند و پاسخ شان را مي شنود .
- مجموعه ي اعمال خود در دنيا را مي بيند و با آن ها گفتگو مي کند .

9. بخشي از پاداش و جزاي مردم در عالم برزخ داده مي شود . مومنان در « بهشت برزخي » و کافران در « جهنم برزخي » که تجلي کوچکي از بهشت و جهنم آخرت است ، روزگار مي گذرانند .

10. ارتباط عالم برزخ با دنيا ، پس از مرگ نيز همچنان برقرار است ، بدين معنا که پرونده ي اعمال انسان ها با مرگ بسته نمي شود و پيوسته بر آن افزوده مي گردد .

11. آثار ماتقدم به اعمالي گفته مي شود که آثار و نتايج آن ها :
- محدود به دوران عمر انسان مي باشند .
- با مرگ شخص پرونده ي آن ها بسته مي شود .

12. آثار ماتاخر به اعمالي گفته مي شود که اثار و نتايج آن ها :
- حتي بعد از مرگ از بين نمي رود .
- مردمي که در دنيا هستند تحت تاثير آثار خوب يا بد آن اعمال هستند .

13. رسول اکرم (ص) در جنگ بدر با کشتگان کفار حرف زدند : اي فلان ، اي فلان ، آن چه پروردگارمان به ما وعده داده بود ، حق يافتيم ؛ آيا شما نيز آن چه پروردگارتان وعده داده بود ، حق يافتيد ؟
گفته شد : اي رسول خدا ، آيا ايشان را مي خواني در حالي که مردگان اند ؟
فرمود : قسم به کسي که جانم در دست اوست ، ايشان به اين کلام از شما شنوا ترند ، و فقط بر پاسخ دادن توانا نيستند .

14. شخصي از امام کاظم (ع) درباره ي وضع مومنان پس از مرگ پرسيد : آيا مومن به ديدار خانواده ي خويش مي آيد ؟
فرمود : آري .
پرسيد : برحسب مقدار فضيلت هايش . برخي از آنان هر روز و برخي هر دو روز و برخي هر سه روز .
شخص سوال کننده مي گويد در اثناي کلام حضرت دريافتم که مي فرمود : کم ترين آنان هر جمعه .
آن شخص مي پرسد : اين ديدار در چه ساعتي است ؟
امام فرمود : در هنگام ظهر يا اوقاتي ديگر ؛ پس خداوند فرشته اي را با او روانه مي کند تا چيزهايي را به او نشان دهد که شاد شود و چيزهايي را که غمگينش مي سازد ، از وي بپوشاند .

15. مطابق کلام امام صادق (ع) شش چيز است که مومن بعد از مرگ نيز از آن ها بهره مند مي شود شش مورد است :
- فرزند صالحي که براي او طلب مغفرت کند .
- کتاب قرآن که از آن قرائت کند .
- چاه آبي که حفر کرده ( و به مردم آب مي دهد ) .
- درختي که کاشته است .
- آبي که براي خيرات جاري کرده است .
- روش پسنديده اي بنا نهاده و ديگران پس از وي ، آن را ادامه مي دهند .
   خودآزمايي :
1. به فرموده امام صادق (ع) ارواح مومنان بهد صورت ............... در بهشت اند .

ج ) فضيلت هايشان    2. چه تفاوت هايي ميان دنيا و برزخ وجود دارد ؟

ج ) 1- عالم برزخ جنبه ي مادي ندارد .
2- نظامي غير از نظام اين عالم برآن حاکم است .
3- عالم برزخ بسياري از محدوديت هاي عالم ماده را ندارد و از گستردگي و عظمت وصف ناپذيري برخوردار است .
4- عالم برزخ نسبت به عالم ماده تشبيه شده است به عالم خارج نسبت به محيط داخل رحم .
   3. چه چيزي است که از دنيا با انسان به برزخ مي رود و از او جدا نمي گردد ؟ علت جدا نشدن آن چيست؟

ج ) عمل انسان . پرونده ي اعمال انسان در برزخ هم چنان باز است تا آثار مثبت يا نتايج منفي آن در حيات برزخي نصيب او گردد .
در واقع انسان در برزخ در مي يابد که عمل او از او جدانشدني نيست . علت نيز آن است که عمل در واقع اصل وجود اوست ، چرا که انسان چيزي جز مجموعه اي از اعمالش نيست . پس علت جدا نشدن عمل از انسان ، آن است که انسان و عمل يک چيز و يک واقعيتند .
   4. نماز خواندن و روزه گرفتن جز و آثار ................... محسوب مي شود .

ج ) آثار ماتأخر    5. دوره ي برزخ دوره ي بي خبري است يا دوره ي هوشياري و آگاهي ؟ از کدام حديث براي جواب خود استفاده مي کنيد ؟

ج ) برزخ دوره ي هوشياري و آگاهي است .
انسان ها در اين عالم از آگاهي و توانايي اي برخوردار هستند که بتوانند با خدا و ملائکه گفتگو کنند . علاوه بر آن مي توانند اموري را درک و مشاهده کنند که قبلا توانايي آن را نداشتند . از حديث پيامبر اکرم (ص) .

 

  پرسش هاي چها ر گزينه اي (جوابیه در بانک سوال)
250 - محل تعيين سرنوشت انسان ، عالم.........و عامل تعيين كننده با توجه به آيه ي شريفه ي :
«ونكتب ما قدّموا و آثارهم» اعمالِ.........و ...........مي باشد.(سراسري تجربي – 85)

1) دنيا – ماتقدم - آثارآن
2) دنيا - ماتاخّر - آثارآن
3) برزخ - ماتقدم - ماتقدم
4) برزخ - ماتاخّر - ماتقدّم
   251 - از دقت در آيه ي شريفه ي :« حتي اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلّي اعمل صالحاً في ما تركت كلا انها كلمة هو قائلها.....» مفهوم مي گردد كه.....(سراسري هنر - 85)

1) مرگ و قيامت همراه با ويژگي هاي خاص خود مي باشد.
2) مرگ و قيامت يك واقعيت غير قابل انكار است.
3) در عالم برزخ، درك و آگاهي انسان افزون مي گردد.
4) در عالم برزخ ، درك و آگاهي انسان، متوقف مي شود.
   252 - از دقت در آيه ي شريفه ي « حتي اذا جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعون لعلّي اعمل صالحاً في ما تركت » كدام مطلب مفهوم مي گردد؟(سراسري فني و حرفه اي – 85)

1) با مرگ حيطه ي درك و آگاهي انسان افزون مي گردد.
2) با مرگ حيطه ي درك و آگاهي انسان متوقف مي شود.
3) در هنگام مرگ ملائكه حقيقت انسان را كه همان روح و جسم مي باشد دريافت مي كنند.
4) وقتي روح انسان توسط ملائكه قبض و دريافت مي شود روح و جسم فعاليت خود را از دست مي دهد.
   253 - درباره ي آثار اعمال انسان درعالم برزخ كدام گزينه صحيح است؟(سراسري تجربي - 79)

1) سرنوشت انسان در همين دنيا رقم مي خورد و آثار اعمال تنها در قيامت ظاهر مي شود.
2) سرنوشت انسان در همين دنيا رقم مي خورد و پرونده ي اعمالش با مرگ بسته مي شود.
3) پرونده ي انسان در هنگام مرگ به كلي مسدود نمي شود و به وسيله ي آثار ماتقدم ممكن است در آن تغييراتي رخ دهد.
4) پرونده ي انسان در هنگام مدگ به كلي مسدود نمي شود و به وسيله ي آثار ماتاخّر ممكن است در آن تغييراتي رخ دهد.
   254 - حد فاصل ميان زندگي دنيوي و حيات اخروي را كدام عالم تشكيل مي دهد و آيا انسان در آن عالم صاحب حيات است؟( سراسري رياضي - 79)

1) برزخ – بله
2) برزخ – خير
3) قيامت - بله
4) محشر - خير
   255 - كدام مورد درباره ي انسان در عالم برزخ صحيح است؟(سراسري رياضي - 79)

1) اختيار از انسان سلب مي شود ولي بساط تكليف برچيده نمي شود.
2) به همه ي امور انسان رسيدگي كامل مي شود.
3) تنها از مسائلي كه بايد بدان ها عمل شود پرسش مي شود.
4) پرونده ي انسان به كلي مسدود نمي شود و ممكن است تغييراتي در آن رخ دهد.
   256 - مفهوم عالم برزخ كدام است؟(سراسري تجربي - 76)

1) حد فاصل دنيا و آخرت
2) دوزخ
3) عالم ملكوت
4) عالم معني
   257 - اعمالي كه آثار و نتايج آن ها فقط تا آخر عمر باقي مي ماند چه ناميده مي شود؟ (سراسري رياضي - 75)

1) اعمال ما تاخّر
2) اعمال ما تقدم
3) تسويف
4) توفّي
   258 - معناي آيه ي شريفه ي:«ونكتب ما قدموا و آثارهم» كدام است؟(سراسري رياضي - 67)

1) همه ي آن چيزهايي كه پيش فرستاده اند و آثار بعدي آن را مي نويسيم.
2) اقدام به هر كاري نماييد آثار آن را خواهيم نوشت.
3) بنويسيد آثار آن چه را كه از پيش فرستاده اند.
4) هر قدمي كه برداشته شود اثر آن را مي نويسيم.
   259 - از طريق كدام مورد پرونده ي انسان به كلي مسدود نشده و ممكن است تغييراتي در آن رخ دهد؟(سراسري رياضي - 67)

1) انجام مستحبات
2) اعمال ماتاخّر
3) انجام واجبات
4) اعمال ما تقدم
   260 - اين آيه ي شريفه ي « ينبأ الانسان يومئذٍ بما قدّم و اخّر» را ترجمه كنيد.(آزاد - 74)

1) تنبيه هايي كه انسان را در روز رستاخيز به آن تنبيه مي كنند.
2) هر اتفاقي كه قبل و بعد باشد ظهورآن در روز قيامت باشد خواهد بود.
3) خبرهايي كه درروز قيامت انسان از آن ها باخبر مي شوند.
4) آن روزها كه انسان به آن چه كه فرستاده از پيش،و به آن چه از پس فرستاده خبر داده مي شود
   261 - كدام يك از آيات زير به رندگي برزخي اشاره دارد؟( سراسري انساني - 67)

1) فاذا برق البصر و خسف القمر
2) فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره و....
3) ويل يومئذٍ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين
4) الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم
   262 - طبق آيه ي شريفه ي قرآن « انسانها پس ازمرگ اظهار پشيماني مي كنند و در خواست بازگشت مي نمايند» اين موضوع بر .......... دلالت مي كند و در لغت به معناي.............. (سراسر هنر – 82)

1) عالم قبر - تمامي حق خود را بي كم و كاست دريافت نمودن.
2) عالم برزخ - فاصله و حايل ميان دو چيز
3) قيامت كبري - فاصله و حايل ميان دو چيز
4) قيامت صغري - تمامي حق خود را بي كم و كاست دريافت نمودن.
   263 - آياتي از قرآن كريم كه در آن از گفت و شنود انسان با خدا و فرشتگان بلافاصله بعد از مرگ سخن رفته ، مؤيد كدام مطلب است؟(سراسري رياضي - 66)

1) حسابرسي كامل در عالم برزخ
2) حسابرسي كامل در عالم قيامت
3) حيات در عالم برزخ
4) حيات در عالم قيامت

264 - از تدبّر در آيه ي شريفه ي :«وَ نَكتب ما قدموا و آثارهم» كدام مفهوم مستفاد مي شود؟ (سراسري رياضي - 83)
1) آثار ماتاخّر رفتار انسان ها ثبت مي گردد.
2) آثار ما تقدّم رفتار انسان ها ثبت مي گردد.
3) آثار ماتقدم و ماتاخر رفتار انسان ها مضبوط مي گردد.
4) آثار رفتارها ،قبل از تكليف و بعد از تكليف مضبوط مي گردد.

265 - آيه ي شريفه ي :« ينبا الانسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قدم و اخَّرَ» اشاره به چه هنگام دارد؟ (سراسري رياضي - 69)
1) برزخ
2) تولد
3) مرگ
4) قيامت

266 - به بيان امام صادق(ع) روح توفّي شدگان در..........قرارمي گيرد.(آزمايشي سنجش - 85)
1) عالم معنوي
2) كالبد مثالي برزخي
3) عالم روحاني
4) كالبد مادي برزخي

267 - كدام مطلب در مورد عالم برزخ صحيح نيست؟
1) پرونده ي انسان در هنگام مرگ به كلي مسدود و در آن تغييراتي حاصل نمي شود.
2) سرنوشت انسان در همين دنيا رقم مي خورد و آثار اعمال بعد از اين دنيا ظاهر مي شود.
3) در هنگام مرگ ملائكه حقيقت نفس را كه همان روح و نفس او مي باشد دريافت مي كنند.
4) انسان پس از مرگ در موقعيتي است كه حضور فرشتگان را درك مي كند وبا آنها به گفت و گو مي پردازد.

268 - گفت و گوي ماموران الهي با انسان ها بلافاصله بعد از مرگ نشانگر چيست؟
1) حيات برزخي فاقد شعور است.
2) حسابرسي اعمال در روز جزا
3) زندگي برزخي مقرون با انواع عذاب هاست.
4) وجود حيات و شعور پس از مرگ

269 - آيه ي شريفه ي « و من ورائهم برزخ الي يوم يبعثون» به چه معناست؟
1) در حالي كه پيش روي آن ها تا روزي كه برانگيخته شوند،برزخ و فاصله اي است.
2) در حالي كه پيش روي آنان تا هنگام مرگ، فاصله اي است.
3) در حالي كه پيش روي آنان بعد از برپا شدن قيامت برزخ و فاصله اي است.
4) عالم برزخ فاصله اي ميان قيامت صغري و قيامت كبري است.

270 - طبق حديثي كه از امام كاظم (ع) نقل شده روح مؤمن حداقل چند وقت يكبار به ديدار خانواده اش مي آيد؟
1) هر روز
2) هر دو روز
3) هر جمعه
4) هر سال يكبار

271 - مرحله ي اول پاداش و جزاي مؤمنان و كافران در .................آغاز مي شود.
1) برزخ
2) دوزخ
3) بهشت
4) قيامت

272 - عبارت قرآني « النّار يعرضون عليها غدوّاً و عشيّاً» در ارتباط با كدام است؟
1) عذاب آل فرعون در جهنم
2) عذاب آل فرعون در دنيا
3) عذاب بني اسرائيل در جهنم
4) عذاب آل فرعون در برزخ

273 - لغت..............براي قبض روح ................ در قرآن به كار رفته است.
1) توفّي – فقط مؤمنان
2) تحدّي – مؤمنان و ظالمان
3) تحدّي – فقط ظالمان
4) توفّي – مؤمنان و ظالمان

274 - طبق آيات قرآن اولين سوالي كه ملائكه از ستم كاران پس ا زمرگ مي پرسند ، چيست؟
1) چرا مهاجرت نكرديد؟
2) در چه حال بوديد؟
3) چرا دشمن پيامبران بوديد؟
4) چه كار نيكي انجام داده ايد؟

275 - عبارت قرآني « قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض» گفت و گوي........است.
1) فرشتگان با مؤمنان در برزخ
2) فرشتگان با ستم كاران در جهنم
3) فرشتگان با ستم كاران در برزخ
4) مؤمنان با كافران در برزخ

276 - اين فرمان كه «آل فرعون را در شديد ترين عذاب درآوريد» مربوط به چه زماني است؟
1) دنيا
2) برزخ
3) قيامت
4) دنيا و آخرت

277 - مهم ترين شباهت دنيا و برزخ كدام است؟
1) سطح بالاي آگاهي انسان نسبت به خود و اعمال خود
2) از جهت جزا و پاداش
3) باز بودن پرونده ي اعمال
4) سطح پايين آگاهي انسان نسبت به خود و اعمال خود

278 - مهم ترين شباهت ميان آخرت و برزخ چيست؟
1) از جهت جزا و پاداش
2) باز بودن پرونده ي اعمال
3) بسته بودن پرونده ي اعمال
4) سطح پايين آگاهي انسان نسبت به خود و اعمال خود

279 - حديث« هر كس سنت نيكي را در جامعه جاري سازد ، تا وقتي كه در دنيا مردمي به آن سنت عمل مي كنند ثواب آن اعمال را به حساب اين شخص هم مي گذارند.» از رسول خدا(ص) در ارتباط با كدام است؟
1) توفّي
2) اعمال ما تقدّم
3) اعمال ماتاخّر
4) تحدّي

280 - بر اساس آيه ي « و من ورائهم برزخٌ الي يوم يبعثون» عالم برزخ.........
1) قبل از مرگ است.
2) بعد از قيامت است.
3) قبل از قيامت است.
4) قبل از دنياست.

281 - فرشتگان در پاسخ ستم كاراني كه پس از مرگ مي گويند :«ما در زمين از مستضعفان بوديم» چه مي گويند؟
1) اين صرفاً سخني است كه مي گوييد.
2) جايگاهتان دوزخ است كه بد سرانجامي است.
3) در چه حال بوديد؟
4) مگر زمين خدا وسيع نبود تا در آن مهاجرت كنيد؟

282 - بر اساس آيات قرآني، كساني كه ملائكه جانشان را مي گيرند در حالي كه ستم كار به خويش اند خود را چگونه معرفي مي كند؟
1) جاهل
2) مستضعف
3) هجرت كننده
4) مقصر

283 - كدام جمله نادرست است؟
1) انسان در هنگام مرگ مي تواند با ملائكه گفت و گو كند و پاسخشان را بشنود.
2) انسان پس از مرگ در موقعيتي است كه حضور فرشتگان را درك مي كند.
3) روح پس از مرگ به صورت غير آگاهانه به فعاليت هاي خود ادامه مي دهد.
4) روح پس از مرگ نيز آگاهي و شعور كامل خور را دارد.

284 - رسول خدا(ص) پس از كدام جنگ كشتگان كفار را نداد:«.......آيا شما نيز آن چه را پروردگارتان وعده داده بود ، حق يافتيد؟» و اين موضوع بيان گر چيست؟
1) اُحد – جسماني
2) اُحد – حيات برزخي
3) بدر – حيات برزخي
4) بدر – معاد جسماني

285 - در برزخ ارواح مؤمنان به چه صورتي ديده مي شود؟
1) با كالبدي شبيه كالبد دنيايي شان
2) با كالبدي بسيار زيباتر از خودشان
3) بدون كالبدي كه شكل خاصي داشته باشد.
4) با كالبدي كاملاً جديد متناسب با عملشان

286 - طبق روايات هنگامي كه مرده را در قبر مي گذارند چه چيزي براي او تمثل مي يابد؟
1) رزق انسان
2) عمل انسان
3) فرشتگان
4) خانواده ي انسان

287 - به فرموده ي رسول خدا (ص) هر كس سنت زشتي را بين مردم باب كند ، تا وقتي كه مردمي به آن عمل كنند ..........
1) گناه آن را به حساب او مي گذارند و از كناه عامل آن كم مي كنند.
2) گناه را فقط به حساب عامل آن مي گذارند.
3) گناه را فقط به حساب او مي گذارند.
4) گناه آن را به حساب او نيز مي گذارند، بدون اين كه از گناه عامل آن كم كنند.

288 - برزخ دوره ي ..........نيست و پرونده ي اعمال انسان در آن........... 1) جزا و پاداش - بسته است.
2) عمل – بسته است.
3) جزا و پاداش – باز است.
4) عمل – باز است

289 - آيه ي 99سوره ي مؤمنون :« حتي اِذا جاءَ اَحَدُهُمُ الْموتُ قالَ رَبِّ ارْجِعونِ لَعَلّي اَعْمَلُ صالِحاً فيما تَرَكْتُ...» ناظر بر كدام مطلب است؟
1) عالم ناسوت
2) حيات برزخي
3) قيامت كبري
4) دوزخ

290 - مطابق آيه ي 97 سوره ي مؤمنون :«آن گاه كه مرگ يكي از آنها برسد ، مي گويد، پروردگارا ،مرا باز گردان.......»
1) تا به اندازه ي كافي در دنيا عمر كنم بلكه به راه راست آيم.
2) تا شايد عمل صالحي انجام دهم ازآن چه در گذشته ترك كرده ام.
3) تا تو را فرمان برم و پيامبر خدا را اطاعت كنم.
4) چرا كه من بر خودم تسلطي نداشتم بلكه اين شيطان و بزرگان ما سبب گمراهي ما شدند.

291 - معناي دقيق آيه ي شريفه ي :« اِنَّ الُّذينَ تَوَفّاهمُ الملائِكَةُ»، كدام يك از گزينه هاي زير است؟ همانا كساني كه.......
1) به عهد خود با خداي خويش در محضر فرشتگان وفا كردند.
2) به عهد خود با فرشتگان وفا كردند.
3) فرشتگان جانشان را مي گيرند.
4) توسط فرشتگان به ديار نابودي و فنا رهسپار مي شوند.

292 - مطابق آيه ي 97 سوره ي نساء كساني كه در زمين از مستضعفان بودند ولي در آن مهاجرت نكردند ، از كدام يك از سرنوشت هاي زير برخوردار مي شوند؟
1) به ايشان ستم نمي شود.
2) به دنيا باز گردانده مي شوند تا عمل صالح انجام دهند.
3) جايگاه آنها دوزخ است.
4) مأموران عذاب برايشان از خداوند تخفيف مي گيرند.

293 - چرا هنگامي كه روح انسان توسط ملائكه دريافت مي شود، بدن حيات و فعاليت خود را از دست مي دهد؟ زيرا.......
1) روح انسان در آن لح ظه از آگاهي و شعور برخوردار نمي شود.
2) روح انسان از آگاهي و شعور كامل برخوردار مي شود.
3) فعاليت هاي حياتي بدن انسان بر اثر ارتباط آن با روح و نفس است.
4) انسان با مرگ متلاشي و نابود مي شود.

294 - مطابق فرمايش امام علي (ع) اگر انسان از دوستان خدا باشد در كدام مرحله و چه كسي نزد او مي آيد كه خوش چهره ترين ، خوش بوترين و خوش لباس ترين افراد است؟
1) بهشت - رسول اكرم(ص)
2) عالم برزخ - رسول اكرم(ص)
3) بهشت - عمل صالح
4) عالم برزخ - عمل صالح

295 - مطابق فرمايش امام علي (ع) اگر انسان از دشمنان خدا باشد در كدام مرحله و چه كسي نزد او مي آيد كه از بد لباس ترين و بد بوترين خلق خداست و به او بشارت دوزخ و آتش آن را مي دهد؟
1) عالم برزخ - عمل بد
2) قيامت كبري - عمل بد
3) عالم برزخ - شيطان
4) قيامت كبري – شيطان

296 - مطابق فرمايش امام صادق (ع) در چه مرحله اي از حيات انسان است كه :« مؤمن، بعد از مرگ از شش چيز بهره مند مي شوند ، مانند: كتاب قرآني كه از آن قرائت شود، چاه آبي كه حفر كرده و.....» و اين حديث ناظر بر كدام دسته از اعمال انسان است؟
1) قيامت كبري – اعمال ماتقدّم
2) عالم برزخ – اعمال ما تقدّم
3) قيامت كبري - اعمال ماتاخّر
4) عالم برزخ – اعمال ماتاخّر
 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۵ساعت 6:6  توسط کورش شکوری  |